hu.imbookkeeping.co.uk

IM BOOKKEEPING: Kérdőív az igazgatók személyi jövedelemadó-bevallásához


Kedves  ,

Kérjük ellenőrizze az Ön által megadott alábbi adatokat helyességét. A pontos adatok a jövőbeni hivatalos űrlapok kitöltésénél is felhasználásra kerülnek:

Ügyfélazonosítóm:

Nevem:

Születési nevem (ha regisztráció során kitöltöttem):

Névváltozásom dátuma (ha a regisztráció során kitöltöttem):

Születési idő:

Email címem:

Telefonszámom:

Állandó lakóhelyem az Egyesült Királyságban:

Állandó lakóhelyem az Egyesült Királyságon kívül:

Rendelkezik állandó lakcímmel az Egyesült Királyságban?:

Állandó angol lakcímem (ha rendelkezem állandó lakcímmel):

NI számom (ha a regisztráláskor rendelkeztem vele):

GDPR megállapodás:

NI számom (amennyiben regisztráció során nem adta meg):

Unique Tax Reference (UTR):

Családi állapot:

Jogosult családi pótlékra? (Child Benefit):

Családi pótlék összege (GBP):

Gyermekek száma, akik után jogosult családi pótlékra:

Ön vagy partenere jövedelme meghaladja-e éves szinten az 50,000 GBP-t?:

Munkáltató neve:

Munkáltató címe:

Jelenleg is itt dolgozik?:

Munkaviszony megszűnésének dátuma:

Jelenlegi munkáltató neve:

Jelenlegi munkáltató címe:

Ön ennek a vállalatnak az igazgatója?:

P45-ös nyomtatványok másolata az összes munkahelyével kapcsolatosan az aktuális adóévre vonatkozóan:

P60-as nyomtatványok másolata az összes munkahelyével kapcsolatosan az aktuális adóévre vonatkozóan:

A munkavégzéssel kapcsolatban keletkezett költségek bizonylatai amennyiben azt a munkáltató nem téritette meg:

Magán-nyugdíjpénztárba befizetett összeg, mely NEM a munkáltató által lett befizetve:

Kapott állami nyugdíj összege a kérdéses adóévben:

Egyéb extra jövedelem befektetésekből, ingatlankiadásból vagy más eszközökből:

:

GDPR-megállapodás:

 

A szerződő felek jelen szerződést − felhatalmazott képviselőik által − mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag írták alá.

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Aláírta: Mokran Ildikó
Aláírva: June 29, 2024


Aláírási Tanúsítvány
Dokumentum neve: IM BOOKKEEPING: Kérdőív az igazgatók személyi jövedelemadó-bevallásához
lock iconEgyedi Dokumentumazonosító: a412a363a3984086ead8a06ea757f35b8bfb5ddf
Időbélyeg Audit
November 18, 2022 2:47 AM CESTIM BOOKKEEPING: Kérdőív az igazgatók személyi jövedelemadó-bevallásához Feltöltötte: Mokran Ildikó - e-sign@imbookkeeping.uk IP: 86.12.241.184