hu.imbookkeeping.co.uk

IM BOOKKEEPING: Kérdőív egyéni vállalkozók személyi jövedelemadó bevallásához


Kedves  ,

Kérjük ellenőrizze az Ön által megadott alábbi adatokat helyességét. A pontos adatok a jövőbeni hivatalos űrlapok kitöltésénél is felhasználásra kerülnek:

Ügyfélazonosítóm:

Nevem:

Születési nevem (ha regisztráció során kitöltöttem):

Névváltozásom dátuma (ha a regisztráció során kitöltöttem):

Születési idő:

Email címem:

Telefonszámom:

Állandó lakóhelyem az Egyesült Királyságban:

Állandó lakóhelyem az Egyesült Királyságon kívül:

Rendelkezik állandó lakcímmel az Egyesült Királyságban?:

Állandó angol lakcímem (ha rendelkezem állandó lakcímmel):

NI számom (ha a regisztráláskor rendelkeztem vele):

GDPR megállapodás:

Családi állapot:

NI számom (amennyiben regisztráció során nem adta meg):

Unique Tax Reference (UTR):

Jogosult családi pótlékra? (Child Benefit):

Családi pótlék összege (GBP):

Gyermekek száma, akik után jogosult családi pótlékra:

Ön vagy partenere jövedelme meghaladja-e éves szinten az 50,000 GBP-t?:

Állt alkalmazásban cégnél vagy ügynökségnél az elmúlt adóévben?:

Ha igen, kérjük válassza ki a rendelkezésre álló dokumentum(ok) fajtáját:

P45 dokumentum feltöltése:

P60 dokumentum feltöltése:

Magán-nyugdíjpénztárba befizetett összeg, mely NEM a munkáltató által lett befizetve:

Kapott állami nyugdíj összege a kérdéses adóévben:

Egyéb extra jövedelem befektetésekből, ingatlankiadásból vagy más eszközökből:

:

GDPR-megállapodás:

 

A szerződő felek jelen szerződést − felhatalmazott képviselőik által − mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag írták alá.

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Aláírta: Mokran Ildikó
Aláírva: February 29, 2024


Aláírási Tanúsítvány
Dokumentum neve: IM BOOKKEEPING: Kérdőív egyéni vállalkozók személyi jövedelemadó bevallásához
lock iconEgyedi Dokumentumazonosító: 06b4a2e798aa94a197d01cf93741be56bc60c699
Időbélyeg Audit
November 17, 2022 2:58 PM CESTIM BOOKKEEPING: Kérdőív egyéni vállalkozók személyi jövedelemadó bevallásához Feltöltötte: Mokran Ildikó - e-sign@imbookkeeping.uk IP: 86.12.241.184