+4401772367053

Cégalapítás

Van egy jó ötleted? Függetlenné válnál? Eleged van a kilenctől ötig tartó munkaidőből, és szeretnél vállalkozóvá válni? A kérdésed csak az, hogy miként is kezdj hozzá, milyen vállalkozási formában is kezd el a terveid megvalósítását?

Cégalapítási szolgáltatásunkkal pont ezekben a kezdeti kérdésekben tudunk a megfelelő információkkal ellátni, valamint elvégezzük a szükséges regisztrációs folyamatokat.

CÉGFORMÁK ÉS ADÓZÁSUK

W

Sole trader (self elmpoyed)

A vállalkozás elkezdésétől számítva három hónapon belül köteles az egyéni vállalkozó regisztrálni az adóhivatalnál. Ha ez nem történik meg a fent említett határidőn belül, £100 bírságra kell számítani.

Ezen vállalkozási formának két fajta adóterhe van:

(

National insurance

Class 2: £3.15/hét, ezt jelenleg a bevalláskor kell megfizetni

Class 4: adóév végén az adóbevallás elkészítésekor további 10,25% (2022. november 6-tól 9%), ha a profit meghaladja éves szinten a £9881-ot. Ez az NI a £9881 feletti rész után számolandó és fizetendő.

'

Jövedelemadó

Befizetésére évente egyszer kerül sor.

Határideje: az adóévet követő év január 31.
(Pl.: a 2022/2023-as adóév vége 2023. április 05.
Az erre az időszakra eső adó befizetési határideje 2024. január 31.)

A jövedelem adó kiszámítása az alábbiak szerint történik:

Jövedelem az adó mértéke
 0   –  £ 12.570  Adómentes
£ 12.571  –  £ 50.270  20%
£ 50.271  –  £ 150.000  40%
£ 150.001  felett  45%

A fenti befizetéssel egyidejűleg az aktuális adóévre adóelőleget kell befizetni, ha a fizetendő adó £1.000 felett van.
Az adóelőleg az előző adóévre fizetett adó 50%-nak megfelelő összeg.
(Az előző példánál maradva: a 2024. január 31-én befizetendő adó = 2022/2023-as adóévre kiszámított adó + 2022/2023-as adóévre kiszámított adó 50%-a).
Az adóelőleg másik 50%-át az aktuális adóév július 31-ig kell befizetni. (A fenti példánk esetében a 2023/2024 – aktuális – adóév adóelőlegének második részének befizetési határideje 2024. július 31.

Az egyéni vállalkozó anyagi felelőssége: a vállalkozásból adódó kötelezettségeiért teljes (személyes) vagyonával felel.

Üzleti bankszámla nyitása nem kötelező, de ajánlott.

W

Partnership

Kettő vagy több egyéni vállalkozó közös vállalkozása az egyéni vállalkozói státusz fenntartása mellett. (Pl.: ha a partnerek egyéni vállalkozóként adott tevékenységet folytatnak, de a közös vállalkozásban egy eltérő tevékenységet szeretnének végezni.)

A vállalkozás elkezdésétől számítva három hónapon belül köteles a vállalkozás regisztrálni az adóhivatalnál. Ha ez nem történik meg a fent említett határidőn belül, £100 bírságra kell számítani

Jövedelemadó:

a vállalkozás profitja után évente egyszer. Határideje: az adóévet követő év január 31. (Pl.: a 2022/2023-es adóév vége 2023. április 05. Az erre az időszakra eső adó befizetési határideje 2024. január 31.)
A vállalkozásból származó nyereség után az egyéni vállalkozó adózik. (Bevételnek számít, és ay egyéni vállalkozónal leírt módon adózik).

A jövedelemadó kiszámítása az alábbiak szerint történik:

Jövedelem az adó mértéke
 0   –  £ 12.570  Adómentes
£ 12.571  –  £ 50270  20%
£ 37.701  –  £ 150.000  40%
£ 150.001  felett  45%

A fenti befizetéssel egyidejűleg az aktuális adóévre adóelőleget kell befizetni, ha a fizetendő adó £1.000 felett van.
Az adóelőleg az előző adóévre fizetett adó 50%-nak megfelelő összeg.
(Az előző példánál maradva: 2024. január 31-én befizetendő adó = 2022/2023-es adóévre kiszámított adó + 2022/2023-es adóévre kiszámított adó 50%-a).
Az adóelőleg másik 50%-át az aktuális adóév július 31-ig kell befizetni. (A fenti példánk esetében a 2023/2024 – aktuális – adóév adóelőlegének második részének befizetési határideje 2024 július 31.

A parthership anyagi felelőssége: a vállalkozásból adódó kötelezettségeiért az egyéni vállalkozók teljes (személyes) vagyonukkal felelnek.

Üzleti bankszámla nyitása kötelező.

W

Limited Company

A vállalkozás alapítása regisztrációhoz kötött, amit a Company House-nál (Cégbíróság) kell megtenni. Igazgató kinevezése szükséges a regisztrációhoz. Nincs minimális alapító tőke. Egy személy is alapíthat Ltd.-t

Jövedelemadó:

Corporation tax (társasági adó) mértéke 19%
Fizetési határidő: a társasági adóév végét követő 9. hónap.

Az adózott nyereségből van lehetőség osztalék kifizetésére.

Az osztalékadó mértéke jelenleg:

Corporation tax (társasági adó) mértéke 19%
Fizetési határidő: a társasági adóév végét követő 9. hónap.

Az adózott nyereségből van lehetőség osztalék kifizetésére.

Az osztalékadó mértéke jelenleg:

  az adó mértéke
 0   –  £ 1.000  adómentes
£ 1.001  –  £ 37.700  8,75%
£ 37.701  –  £ 150.000  33,75%
£ 150.001  felett  39,25%

 

A vállalkozásból eredő kötelezettségekért a vállalkozás a vállalkozásba bevitt vagyon erejéig felel.

Üzleti bankszámla nyitása kötelező.

W

LLP

Az LLP egyesíti a szervezeti rugalmasságot és az adózási helyzetet, amelyet a partnerség nyújt (a tagok, a partnerek adókötelesek abban az országban amelyben honosak), azokkal az előnyökkel, amelyet a korlátolt felelősség magával hordoz. Ez a fajta vállalkozási forma azért lehetséges, mert az LLP jogi személynek számít, amely el van különítve a tagoktól, akik megszervezték.

Az LLP előnyei:

Az LLP jogi személy, akinek a tagjai élvezik a korlátolt felelősség előnyeit.

Bármelyik jogi – vagy magánszemély lehet az LLP tagja.

Az LLP köteles az alapítási dátumától egy éven belül működését megkezdeni.

Tagok

Az LLP minimum két tagból áll, azonos felelősségmegosztással. A társaság nyeresége összhangban van egyes tagjainak részvételével.
A tagok adatai nyilvános adatok, amelyek elérhetők, kivéve akkor, ha Nominé szolgáltatás kerül megrendelésre.

Az LLP–nek minimum két Nominé tagja kell, hogy legyen (ami egyenértékű az ügyvezető igazgatóval és a társasági titkárral), azokkal a jogokkal és kötelezettséggel, amelyekkel rendelkeznek az LLP társaság bármely más tagjai is.
Ezek a kinevezett tagok többek között az alábbi felelősségi körrel rendelkeznek:

a dokumentumok aláírása
a társasági változások a tagi összetételen belül és azok bejegyzése
a társaság tevékenységét összegző jelentés benyújtása a Cégbíróság felé
cselekedetek a cégnek és a cég nevében, évi jelentések az LLP nevében, a számlák aláírása.
mind a két tag felelős a törvény előtt

Tagsági megállapodás

Az LLP minden tagja partneri tagi szerződést kell, hogy aláírjanak. Ez a vállalkozás alapvető dokumentuma és a következő adatokat kell, hogy tartalmazza:

információ a vállalkozás szerkezetéről
a vállalkozás tevékenységi köre
a tagok joga és kötelezettségei
a tagok százalékos megoszlása az egyes tagok részvételével.

Ez a dokumentum meghatározza az LLP tagjainak kapcsolatát egymás között, de az egymás közti kapcsolatokat a tagok, és maga az LLP között is.

Az LLP ugyanúgy köteles éves adatmegújítást és éves beszámolót benyújtani a cégbíróság felé, mint az LTD.

Könyvelő csapatunk

Mokran Ildikó

Tulajdonos, ügyvezető

Fekete Csilla

tulajdonos, irodavezető

Steele-Krajcsi Andrea

könyvelő

Kempf-Bereczki Mária

könyvelő

Sóki Andrea

bérszámfejtő és adminisztrátor